ເພງລາວ
Recent Songs - ເພງຫຼ້າສຸດ

Welcome to Laos 2016 (ຍິນດີຕ້ອງຮັບສູ່ ສປປ ລາວ2016)

Welcome to Laos 2016 (ຍິນດີຕ້ອງຮັບສູ່ ສປປ ລາວ2016)
-------------------------------------------------


-------------------------------------------------
ເພງລາວ - Lao Songs
ຮ່ວມສົ່ງເສີມບົດເພງ, ຂັບລຳ ແລະ ດົນຕີຂອງລາວ
Supporting Lao Songs and Lao Musical Instrument
------------------------------------------------------

ປະຊາຄົມອາຊຽນ

ປະຊາຄົມອາຊຽນ
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
ເພງລາວ - Lao Songs
ຮ່ວມສົ່ງເສີມບົດເພງ, ຂັບລຳ ແລະ ດົນຕີຂອງລາວ
Supporting Lao Songs and Lao Musical Instrument
------------------------------------------------------

ຈຳປານາຣີ | ກົບ ກຽງໄກບັນດາສັກ

 ຈຳປານາຣີ  | ກົບ ກຽງໄກບັນດາສັກ
-------------------------------------------------


-------------------------------------------------
ເພງລາວ - Lao Songs
ຮ່ວມສົ່ງເສີມບົດເພງ, ຂັບລຳ ແລະ ດົນຕີຂອງລາວ
Supporting Lao Songs and Lao Musical Instrument
------------------------------------------------------

ນາງສາວອາພອນລາວ | TAR APACTS

ນາງສາວອາພອນລາວ | TAR APACTS
-------------------------------------------------


-------------------------------------------------
ເພງລາວ - Lao Songs
ຮ່ວມສົ່ງເສີມບົດເພງ, ຂັບລຳ ແລະ ດົນຕີຂອງລາວ
Supporting Lao Songs and Lao Musical Instrument
------------------------------------------------------

ປ່ຽນເປັນເຂົາດີກວ່າ | TAR APACTS

ປ່ຽນເປັນເຂົາດີກວ່າ | TAR APACTS 
-------------------------------------------------


-------------------------------------------------
ເພງລາວ - Lao Songs
ຮ່ວມສົ່ງເສີມບົດເພງ, ຂັບລຳ ແລະ ດົນຕີຂອງລາວ
Supporting Lao Songs and Lao Musical Instrument
------------------------------------------------------

ຢາກຝາກຄວາມຮັກ | ແສງດາວວີ ລ້ານຊ້າງ

ຢາກຝາກຄວາມຮັກ | ແສງດາວວີ ລ້ານຊ້າງ
-------------------------------------------------


-------------------------------------------------
ເພງລາວ - Lao Songs
ຮ່ວມສົ່ງເສີມບົດເພງ, ຂັບລຳ ແລະ ດົນຕີຂອງລາວ
Supporting Lao Songs and Lao Musical Instrument
------------------------------------------------------

ມາຮັກກັນ | ເລັກ ສະໄມພອນ

ມາຮັກກັນ | ເລັກ ສະໄມພອນ
-------------------------------------------------


-------------------------------------------------
ເພງລາວ - Lao Songs
ຮ່ວມສົ່ງເສີມບົດເພງ, ຂັບລຳ ແລະ ດົນຕີຂອງລາວ
Supporting Lao Songs and Lao Musical Instrument
------------------------------------------------------

ຂັບຊຽງຂວາງ | ຫຼ້າ ລູກໝາກນາວ

ຂັບຊຽງຂວາງ | ຫຼ້າ ລູກໝາກນາວ
-------------------------------------------------


-------------------------------------------------
ເພງລາວ - Lao Songs
ຮ່ວມສົ່ງເສີມບົດເພງ, ຂັບລຳ ແລະ ດົນຕີຂອງລາວ
Supporting Lao Songs and Lao Musical Instrument
------------------------------------------------------

ຂັບຊໍາເໜືອ

ຂັບຊໍາເໜືອ 
-------------------------------------------------


-------------------------------------------------
ເພງລາວ - Lao Songs
ຮ່ວມສົ່ງເສີມບົດເພງ, ຂັບລຳ ແລະ ດົນຕີຂອງລາວ
Supporting Lao Songs and Lao Musical Instrument
------------------------------------------------------

ລຳຜູ້ໄທ | ໂມ ເມືອງສະຫວັນ

ລຳຜູ້ໄທ | ໂມ ເມືອງສະຫວັນ
-------------------------------------------------


-------------------------------------------------
ເພງລາວ - Lao Songs
ຮ່ວມສົ່ງເສີມບົດເພງ, ຂັບລຳ ແລະ ດົນຕີຂອງລາວ
Supporting Lao Songs and Lao Musical Instrument
------------------------------------------------------

ຮັກແລ້ວປວດໃຈ | ນວນ ວົງນໍ້າເຕົ້າ

 ຮັກແລ້ວປວດໃຈ | ນວນ ວົງນໍ້າເຕົ້າ
-------------------------------------------------


-------------------------------------------------
ເພງລາວ - Lao Songs
ຮ່ວມສົ່ງເສີມບົດເພງ, ຂັບລຳ ແລະ ດົນຕີຂອງລາວ
Supporting Lao Songs and Lao Musical Instrument
------------------------------------------------------

ເພາະເຈົ້າເຄີຍບອກ | AYIN

ເພາະເຈົ້າເຄີຍບອກ | AYIN
-------------------------------------------------


-------------------------------------------------
ເພງລາວ - Lao Songs
ຮ່ວມສົ່ງເສີມບົດເພງ, ຂັບລຳ ແລະ ດົນຕີຂອງລາວ
Supporting Lao Songs and Lao Musical Instrument
------------------------------------------------------

 
Copyright © 2017. ເພງລາວ - Lao Songs - All Rights Reserved
Template Created by ThemeXpose | Published By Gooyaabi Templates