ເພງລາວ
Recent Songs - ເພງຫຼ້າສຸດ

ດອກຍາງຫ່າງຕົ້ນ | ດາວດິນ ຖິ່ນຈຳພອນ

ດອກຍາງຫ່າງຕົ້ນ | ດາວດິນ ຖິ່ນຈຳພອນ
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ເພງລາວ - Lao Songs
ຮ່ວມສົ່ງເສີມບົດເພງ, ຂັບລຳ ແລະ ດົນຕີຂອງລາວ
Promoting Lao Songs and Lao Musical Instrument
------------------------------------------------------

ຮັກຄົນຮັບສາຍ | ດາວດີນ ຖິ່ນຈຳພອນ

 ຮັກຄົນຮັບສາຍ | ດາວດີນ ຖິ່ນຈຳພອນ
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ເພງລາວ - Lao Songs
ຮ່ວມສົ່ງເສີມບົດເພງ, ຂັບລຳ ແລະ ດົນຕີຂອງລາວ
Promoting Lao Songs and Lao Musical Instrument
------------------------------------------------------

ຢາກເຫັນຄົນຮັກ | ດວງ ດາຣາພອນ

ຢາກເຫັນຄົນຮັກ  | ດວງ ດາຣາພອນ
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ເພງລາວ - Lao Songs
ຮ່ວມສົ່ງເສີມບົດເພງ, ຂັບລຳ ແລະ ດົນຕີຂອງລາວ
Promoting Lao Songs and Lao Musical Instrument
------------------------------------------------------

ດົນປານໃດກໍ່ຈະລໍ | ບຸນເກີດ ໜູຫ່ວງ

ດົນປານໃດກໍ່ຈະລໍ | ບຸນເກີດ ໜູຫ່ວງ
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ເພງລາວ - Lao Songs
ຮ່ວມສົ່ງເສີມບົດເພງ, ຂັບລຳ ແລະ ດົນຕີຂອງລາວ
Promoting Lao Songs and Lao Musical Instrument
------------------------------------------------------

ລ່ອງແພຕາມແມ່ນ້ຳຂອງ | ດາວເມືອງໃຕ້

ລ່ອງແພຕາມແມ່ນ້ຳຂອງ | ດາວເມືອງໃຕ້
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ເພງລາວ - Lao Songs
ຮ່ວມສົ່ງເສີມບົດເພງ, ຂັບລຳ ແລະ ດົນຕີຂອງລາວ
Promoting Lao Songs and Lao Musical Instrument
------------------------------------------------------

ຜູ້ບ່າວເປື້ອນຝຸ່ນ | ບຸນທ່ຽງ ສຽງສະທ້ານ

ຜູ້ບ່າວເປື້ອນຝຸ່ນ | ບຸນທ່ຽງ ສຽງສະທ້ານ
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ເພງລາວ - Lao Songs
ຮ່ວມສົ່ງເສີມບົດເພງ, ຂັບລຳ ແລະ ດົນຕີຂອງລາວ
Promoting Lao Songs and Lao Musical Instrument
------------------------------------------------------

ອຸກໃຈຢາກໄດ້ແຟນ | ສາວວັນ ທັນສະໄຫມ

ອຸກໃຈຢາກໄດ້ແຟນ | ສາວວັນ ທັນສະໄຫມ
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ເພງລາວ - Lao Songs
ຮ່ວມສົ່ງເສີມບົດເພງ, ຂັບລຳ ແລະ ດົນຕີຂອງລາວ
Promoting Lao Songs and Lao Musical Instrument
------------------------------------------------------

ຍັງຮັກອ້າຍຄືເກົ່າ | ນາລີນ ໄຊຍະລາດ

ຍັງຮັກອ້າຍຄືເກົ່າ | ນາລີນ ໄຊຍະລາດ
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ເພງລາວ - Lao Songs
ຮ່ວມສົ່ງເສີມບົດເພງ, ຂັບລຳ ແລະ ດົນຕີຂອງລາວ
Promoting Lao Songs and Lao Musical Instrument
------------------------------------------------------

ຍັງຮັກອ້າຍຢູ່ບໍ່ | ພົນ ດາບຸດດີ

ຍັງຮັກອ້າຍຢູ່ບໍ່ | ພົນ ດາບຸດດີ
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ເພງລາວ - Lao Songs
ຮ່ວມສົ່ງເສີມບົດເພງ, ຂັບລຳ ແລະ ດົນຕີຂອງລາວ
Promoting Lao Songs and Lao Musical Instrument
------------------------------------------------------

ເຈັບຫນັັກເພາະຮັກສາຫົົວພັັນ | ພົນ ບຸດດາ

ເຈັບຫນັັກເພາະຮັກສາຫົົວພັັນ | ພົນ ບຸດດາ
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ເພງລາວ - Lao Songs
ຮ່ວມສົ່ງເສີມບົດເພງ, ຂັບລຳ ແລະ ດົນຕີຂອງລາວ
Promoting Lao Songs and Lao Musical Instrument
------------------------------------------------------

ຖຽງນານ້ອຍຄອຍຮັກ | ໄໜຄຳ ບັນເທີງສິນ

ຖຽງນານ້ອຍຄອຍຮັກ | ໄໜຄຳ ບັນເທີງສິນ
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ເພງລາວ - Lao Songs
ຮ່ວມສົ່ງເສີມບົດເພງ, ຂັບລຳ ແລະ ດົນຕີຂອງລາວ
Promoting Lao Songs and Lao Musical Instrument
------------------------------------------------------

ເຂີຍໃຕ້ໄພ້ວັັງວຽງ | ອາດຳ+ວັນອຸໄທ

ເຂີຍໃຕ້ໄພ້ວັັງວຽງ | ອາດຳ+ວັນອຸໄທ
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ເພງລາວ - Lao Songs
ຮ່ວມສົ່ງເສີມບົດເພງ, ຂັບລຳ ແລະ ດົນຕີຂອງລາວ
Promoting Lao Songs and Lao Musical Instrument
------------------------------------------------------

 
Copyright © 2017. ເພງລາວ - Lao Songs - All Rights Reserved
Template Created by ThemeXpose | Published By Gooyaabi Templates