ເພງລາວ
Recent Songs - ເພງຫຼ້າສຸດ

ເປັນສອງນ້ອງບໍ່ເອົາ | ຈັນນະພາ

ເປັນສອງນ້ອງບໍ່ເອົາ | ຈັນນະພາ
-------------------------------------------------


-------------------------------------------------
ເພງລາວ - Lao Songs
ຮ່ວມສົ່ງເສີມບົດເພງ, ຂັບລຳ ແລະ ດົນຕີຂອງລາວ
Supporting Lao Songs and Lao Musical Instrument
------------------------------------------------------

ກຳລັງໃຈໃນຈໍ | ດາວ ສີວິໄລ

ກຳລັງໃຈໃນຈໍ | ດາວ ສີວິໄລ
-------------------------------------------------


-------------------------------------------------
ເພງລາວ - Lao Songs
ຮ່ວມສົ່ງເສີມບົດເພງ, ຂັບລຳ ແລະ ດົນຕີຂອງລາວ
Supporting Lao Songs and Lao Musical Instrument
------------------------------------------------------


ມີກັນ ແລະກັນ | ແສງດາວວີ

ມີກັນ ແລະກັນ | ແສງດາວວີ
-------------------------------------------------


-------------------------------------------------
ເພງລາວ - Lao Songs
ຮ່ວມສົ່ງເສີມບົດເພງ, ຂັບລຳ ແລະ ດົນຕີຂອງລາວ
Supporting Lao Songs and Lao Musical Instrument
------------------------------------------------------

ສາວຮອບສອງ | ສຸທິດາ ປານ້ອຍ

ສາວຮອບສອງ | ສຸທິດາ ປານ້ອຍ
-------------------------------------------------


-------------------------------------------------
ເພງລາວ - Lao Songs
ຮ່ວມສົ່ງເສີມບົດເພງ, ຂັບລຳ ແລະ ດົນຕີຂອງລາວ
Supporting Lao Songs and Lao Musical Instrument
------------------------------------------------------

ສາວສີໄຄໃຈໃຫຍ່ພີ່ນ້ອງຫຼາຍ | ປຸກກີ້ ເງິນລ້ານ

ສາວສີໄຄໃຈໃຫຍ່ພີ່ນ້ອງຫຼາຍ | ປຸກກີ້ ເງິນລ້ານ
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ເພງລາວ - Lao Songs
ຮ່ວມສົ່ງເສີມບົດເພງ, ຂັບລຳ ແລະ ດົນຕີຂອງລາວ
Supporting Lao Songs and Lao Musical Instrument
------------------------------------------------------

ຄົນລາວມີນ້ຳໃຈ | ສຸທິດາ+ລິນທອງ+ປຸກກີ້+ນະນ່າ

ຄົນລາວມີນ້ຳໃຈ | ສຸທິດາ+ລິນທອງ+ປຸກກີ້+ນະນ່າ
-------------------------------------------------


-------------------------------------------------
ເພງລາວ - Lao Songs
ຮ່ວມສົ່ງເສີມບົດເພງ, ຂັບລຳ ແລະ ດົນຕີຂອງລາວ
Supporting Lao Songs and Lao Musical Instrument
------------------------------------------------------

ດື່ມເບຍໃຫ້ລືມອ້າຍ | ຕຸກຕາ ສາລິກາທອງ

ດື່ມເບຍໃຫ້ລືມອ້າຍ | ຕຸກຕາ ສາລິກາທອງ
-------------------------------------------------


-------------------------------------------------
ເພງລາວ - Lao Songs
ຮ່ວມສົ່ງເສີມບົດເພງ, ຂັບລຳ ແລະ ດົນຕີຂອງລາວ
Supporting Lao Songs and Lao Musical Instrument
------------------------------------------------------

ໜຸ່ມປາກະເຕົາ ສາວໜໍ່ລັນ | ໂຊກໄຊ + ອານຸສອນ

ໜຸ່ມປາກະເຕົາ ສາວໜໍ່ລັນ | ໂຊກໄຊ + ອານຸສອນ
-------------------------------------------------


-------------------------------------------------
ເພງລາວ - Lao Songs
ຮ່ວມສົ່ງເສີມບົດເພງ, ຂັບລຳ ແລະ ດົນຕີຂອງລາວ
Supporting Lao Songs and Lao Musical Instrument
------------------------------------------------------

ນັກຮ້ອງໄກຖິ່ນ | ເດືອນ ວິລະດາ

ນັກຮ້ອງໄກຖິ່ນ | ເດືອນ ວິລະດາ
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ເພງລາວ - Lao Songs
ຮ່ວມສົ່ງເສີມບົດເພງ, ຂັບລຳ ແລະ ດົນຕີຂອງລາວ
Supporting Lao Songs and Lao Musical Instrument
------------------------------------------------------

ກັບບ້ານຊາ ໃຜບໍ່ລະແວງ | ປ໋ອກ ອິນທະຫວາ

ກັບບ້ານຊາ ໃຜບໍ່ລະແວງ | ປ໋ອກ ອິນທະຫວາ
-------------------------------------------------


-------------------------------------------------
ເພງລາວ - Lao Songs
ຮ່ວມສົ່ງເສີມບົດເພງ, ຂັບລຳ ແລະ ດົນຕີຂອງລາວ
Supporting Lao Songs and Lao Musical Instrument
------------------------------------------------------

Sexy ຂາລາຍ | LZone

Sexy ຂາລາຍ | LZone
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
ເພງລາວ - Lao Songs
ຮ່ວມສົ່ງເສີມບົດເພງ, ຂັບລຳ ແລະ ດົນຕີຂອງລາວ
Supporting Lao Songs and Lao Musical Instrument
------------------------------------------------------

ບໍ່ເຄີຍລືມ | Tom T-I

ບໍ່ເຄີຍລືມ | Tom T-I
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ເພງລາວ - Lao Songs
ຮ່ວມສົ່ງເສີມບົດເພງ, ຂັບລຳ ແລະ ດົນຕີຂອງລາວ
Supporting Lao Songs and Lao Musical Instrument
------------------------------------------------------


 
Copyright © 2017. ເພງລາວ - Lao Songs - All Rights Reserved
Template Created by ThemeXpose | Published By Gooyaabi Templates